Prema smernicama Evropske komisije, 22. februar se u svim zemljama Evropske unije obeležava kao Evropski dan žrtava krivičnih dela.

Tim povodom, Udruženje za podršku žrtvama i svedocima, koje je od svog osnivanja 2006. godine usmereno na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svedoka kroz pružanje podrške, kao i kroz zagovaranje za unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prava žrtava i svedoka te za bolju primenu postojećih zakona, organizuje i učestvuje u nekoliko javnih dešavanja u Zagrebu, Osijeku i Vukovaru.

Na neformalnom druženju u Referentnom centru u Vukovaru okupili su se predstavnici Odeljenja za podršku žrtvama i svedocima Županijskog suda u Vukovaru, predstavnici policije, Udruženja žena Vukovar, Društva multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije i Doma za starije “Primum” iz Vukovara, kako bi razmenili iskustva u radu sa žrtvama i svedocima.

Nacionalni pozivni centar jedan je od projekata ovog udruženja, a pozivom na besplatni telefon 116-006 korisnici mogu dobiti psihosocijalnu podršku,
informisanje o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih saveta i informacija koje mogu pomoći u rešavanju problema ili ostvarivanju prava.

Od svog osnivanja 2013. godine, Nacionalni pozivni centar zaprimio je više od 5000 poziva. Prema statističkim podacima, u 2017. godini bilo je 1628
pozivatelja. U odnosu žena i muškaraca, veći je broj žena kako u Nacionalnom centru, tako i u Referentnom centru Vukovar. Prema starosnoj strukturi najviše nam se javljaju osobe s više od 55 godina, a u Nacionalnom centru najviše pozivatelja, njih 45 odsto je u dobi od 36 i 50 godina života – rekla je voditeljka Referentnog centra Vukovar Melita Bošnjak.

Dodala je i kako se Referentnim centrima u Osijeku i Vukovaru obratilo ukupno 211 korisnika, a najčešće su se obraćali zbog krivičnih dela krađe, protiv polne slobode, radnih odnosa i zaštite na radu, zloupotrebe ličnih podataka, prevare, zloupotrebe kod doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja, porodičnog nasilja, sigurnosti saobraćaja te radnih odnosa i socijalnog osiguranja. Najviše se javljaju penzioneri i nezaposleni, a nešto ređe zaposleni i studenti.