Pomoćnik ministarke nauke i obrazovanja Vlado Prskalo posetio je prepodne Vukovarsko-sremsku županiju. U Palati Srem u Vukovaru održan je sastanak pomoćnika ministarke za područje srednjoškolskog obrazovanja sa županom Božom Galićem, njegovim saradnicima i direktorima srednjih strukovnih škola s područja naše županije.

– Došao sam u Vukovar da razgovaram sa županom i njegovim saradnicima o strukovnom obrazovanju u vašoj županiji. Mi izgrađujemo jedan nov sistem strukovnog obrazovanja. Započela je kurikularna reforma, izrađena je Strategija, a ovih dana se u Saboru donosi Zakon o strukovnom obrazovanju. Želja nam je da to ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da dođemo do svake škole, svake institucije koja se bavi obrazovanjem, da to i provedemo u delo – rekao je Prskalo.

Pojasnio je i kakve novine donosi Zakon o strukovnom obrazovanju.

– Mlade ljude treba školovati za tržište rade, a ne za biro. Sad trenutno imamo 196 hiljada mladih nezaposlenih ljudi, a Hrvatska uvozi radnu snagu. Vlada je ovih dana donela odluku o uvozu 32.000 radnika. Želimo promeniti taj debalans, koji postoji između školovanja i potreba tržišta rada, Ovim Zakonom, koji je sad u drugom čitanju, želimo opremiti strukovne škole. Želimo promeniti škole i nastavnike, učiniti da drugačije rade, osavremeniti njihova znanja i promeniti menadžment u školama, da bude značajnije povezan sa tržištem rada – pojasnio je Prskalo.

Najavio je i donošenje Akcijskog plana..

– Mi sad imamo kompletnu “krvnu sliku” svih zanimanja i škola kao i privrede u Hrvatskoj. Vrlo brzo napravićemo Akcijski plan i razraditi koje su to mere koje idu odmah, a koje idu za godinu dana ili u naredne četiri godine. Zasad je to pet sektora koje ćemo pokriti. To su poljoprivreda, mašinstvo, zdravstvo, elektrotehnika i IT tehnologije, odnosno pokrićemo onaj deo koji sad planiramo finansirati evropskim novcem – najavio je Prskalo.

Prema rečima župana Bože Galića mlade treba usmeriti prema deficitarnim zanimanjima, kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

– Mlade treba usmeriti prema deficitarnim zanimanjima, za potrebe tržišta rada i razvoja privrede na području naše županije. Prvenstveno u delu poljoprivrede i drvnog sektora, energetike, računarstva i onih kadrova koji su nam potrebni. Mislim da u delu srednjih škola nemamo dobrih podloga za razvoj. Potrebno je učenike usmeriti u pravcu drvnog ili poljoprivrednog sektora, za potrebe tržišta rada, obrtnika i preduzetnika. Koristeći i ova evropska sredstva, zajedno  s Ministarstvom i jedinicama lokalne samouprave. Da to provedemo efikasno, što pre i što bolje, jer ovde kod nas je vreme već isteklo – zaključio je župan Galić.