U organizaciji Poljoprivredne zadruge Brestove međe” iz Borova održano je zimsko predavanje za poljoprivrednike.

Promotor Pionir hibrida Željko Đaković održao je predavanje zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima iz Borova, vezano za proizvodnju kukuruza, suncokreta, soje i uljane repice te ih upoznao sa ponudom Pionirovih hibrida.

– Pionir hibridi se na hrvatskom tržištu nalaze više od 20 godina. Na tržištu je velika ponuda svih semenskih kuća, kako stranih tako i domaćih. Pionir hibridi imaju jako dobru genetiku, koja se sastoji ne samo od visokog kvaliteta klijanja, nego i mnogih drugih prednosti – rekao je Đaković.

– Pionir seme je naš poslovni partner. Mi vršimo distribuciju njihovih semena kukuruza, suncokreta, lucerne i soje. Poljoprivrednici na predavanju imaće priliku čuti šta je novo na tržištu, kao i neke tehnološke novosti. Svaka godina je za seljaka jedna nova prilika. Prošla proizvodna godina bila je sušna, pa su tako i rezultati bili malo lošiji. Nadamo se da ćemo ove godine uz kvalitetno seme, našim seljacima omogućiti i jednu dobru proizvodnu godinu  – rekao je agronom Momir Petrović, organizator poljoprivredne proizvodnje u Poljoprivrednoj zadruzi “Brestove međe”.