Od podnošenja zahteva Vukovarsko-sremskoj županiji za prenos osnivačkih prava za Osnovnu školu Borovo, s ciljem njene registracije kao škole srpske nacionalne manjine, prošle su tri godine, podsetio je na poslednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo načelnik Zoran Baćanović.

U opštini Borovo ispunjena su oba kumulativna uslova koja nalaže zakon. Nastava je organizovana na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A za decu pripadnike srpske manjine, a srpski jezik i pismo su u ravnopravnoj, službenoj upotrebi. Iako su zahtev za prenosom osnivačkih prava opštine Borovo, Negoslavci i Markušica podnele još pre tri godine, 31. januara 2015. godine, o njemu županijska skupština nikad nije raspravljala, jer nije uvršten ni u dnevni red skupštinske sednice.

– Nažalost, tri godine su previše vremena za izostanak bilo kakve aktivnosti od strane Vukovarsko-sremske županije i naše strpljenje je pri kraju. Kao odgovorni ljudi podneli smo takav zahtev jer nam je zakon otvorio tu mogućnost. Ne želimo čekati naredne tri godine, a da se ništa ne dogodi. Da se održi nekoliko sastanaka na kojima neće doći do zaključka. Jedini put je da Vukovarsko-sremska županija izvrši svoju zakonsku obavezu i prenese osnivačka prava na Opštinu Borovo. Bićemo istrajni u tom zahtevu. Zatražio sam podršku ovog predstavničkog tela za daljnje aktivnosti, koje će biti u dogovoru s klubovima većnika i zastupnika SDSS-a u županijskoj skupštini i Hrvatskom saboru. Tražićemo veći angažman, kako bi rešili ovaj, za nas najv eći pro blem u obrazovanju na srpskom jeziku i pismu na našem području – rekao je na sednici Opštinskog veća opštine Borovo načelnik Zoran Baćanović.