Rajevo Selo, 19.05.2014 – Pogled iz zraka na poplavljeno Rajevo Selo u vukovarsko-srijemskoj županiji, nakon što je voda probila savski nasip kod Račinovaca i Rajevog sela.
foto FaH/ MORH/ ds

Opštinski sud Vukovar – Stalna služba u Županji doneo je nepravomoćnu presudu prema kojoj je država Hrvatska dužna isplatiti 155 hiljada kuna Petru Sirotkoviću, sinu 86-godišnje Ruže Sirotković iz Rajevog Sela, prve žrtve katastrofalne poplave koja je u maju 2014. zadesila županjsku Posavinu. Prema nepravomoćnoj presudi župan Vukovarsko-sremske županije Božo Galić smatra se odgovornim, jer nije na vreme doneo odluku o evakuaciji ugroženog stanovništva.

Telegram.hr prenosi da u presudi sutkinje Helene Zetić stoji: “Odluku o proglašenju katastrofe trebao je doneti župan, a ne Vlada Republike Hrvatske. Tu je odluku morao doneti pre nego što je došlo do probijanja nasipa kod Rajevog Sela. Sada je država dužna nadoknaditi štetu koja je nastala nepravilnim radom župana Vukovarsko-sremske županije”.

Saopštenjem za javnost oglasio se i župan Božo Galić.

Nisam bio stranka u postupku, niti sam video nepravomoćnu presudu te nisam bio u mogućnosti izložiti svoje stavove, dokaze i mišljenja. Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao doneti ja, kao župan, jer Odluku donosi Vlada Republike Hrvatske, prema tadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju. Odluku je Vlada Republike Hrvatske donela tek 20. maja 2014. Odluku o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva doneo sam 17. maja 2014. u 12 časova i 28 minuta, a ona je doneta pre pucanja nasipa koji se dogodio u 14,47 u Račinovcima te u 15,10 u Rajevom Selu. Za lokacije predviđene Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite opština koje je trebalo evakuisati bio je osiguran dovoljan broj autobusa  u 14 časo va i 10 minuta. Stanovništvo je odbijalo evakuaciju što mogu posvedočiti opštinski načelnici. Budući da mi je objavom netačnih navoda od strane medija povređeno pravo osobnosti  od medija ću zatražiti ispravak netačnih informacija i izvinjenje, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju“, navodi se u izjavi župana Bože Galića dostavljenoj medijima.