Kroz program Zaželi u Vukovarsko-sremskoj županiji odobreno 106 miliona kuna.

Pravoslavni vernici juče obeležili Božić. 

Zapušteno privatno zemljište davaće se u zakup do 10 godina.