04/12/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Zahteve za stambeno zbrinjavanje treba podneti do 15.februara

2 min read

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje podseća da se u periodu od 1.januara do 15. februara 2018. godine, mogu podnositi novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtevi, u skladu sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahteva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahteva bivših nosilaca stanarskih prava čiji se zahtevi u skladu sa Zakonom ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u urede državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom telu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili opštini gde se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2017. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rešenjem ureda državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se redosled na listi prvenstva iznova utvrđuje u skladu s Uredbom o kriterijumima za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje.

Liste prvenstva u 2018. biće objavljene najkasnije do 30.marta na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim tablama.. Na objavljene liste prvenstva, podnosioci imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana. Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. maja.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.