I danas ćemo u Starogradskoj riznici govoriti o pesnicima čiji su stihovi bili motiv i inspiracija za kompozitore koji su na njihove stihove komponovali pesme koje se pevaju.
Govorićemo o velikim srpskim pesnicima Đuri Jakšiću i dr. Jovanu Jovanoviću Zmaju koji su pisali i slagali predivne stihove ne znajući da će upravo njihovi stihovi postati inspiracija kompozitorima za komponovanje muzike i koje će na taj način trajati skoro dva veka . Tako su nastale brojne pesme s muzikom, pesme koje su nastale davno, a i se danas možemo uživati slušajući ih. Lepi stihovi , lepa muzika i ostaju pesme za nezaborav……..