Milovanu Zekiću iz Vukovara juče je u Matici srpskoj u Novom Sadu uručeno priznanje, povelja zahvalnosti za očuvanje arhivske građe Vukovarskog srpskog pevačkog društva “Javor” iz perioda kada je obavljao dužnost sekretara društva. Povelju je Zekiću uručio predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić.

Zekić je u kulturnom životu Vukovara prisutan od 1958. godine, prvo u Kulturno-umetničkom društvu “Maksim Gorki” iz Borova naselja, a zatim u Vukovarskom srpskom pevačkom društvu “Javor”.

U VSPD “Javor” je dužnost sekretara obavljao u periodu od 1996. godine, odnosno od obnavljanja rada društva do 2001.godine.

“Izuzetno je važno zabeležili sve što se dešava, za hroničara rada jednog društva, ali i buduća pokolenja” izjavio je za Radio Borovo Milovan Zekić.

Vukovarsko srpsko pevačko društvo “Javor”, osnovano davne 1869. godine, najstarije je srpsko društvo u Vukovaru i jedno od najstarijih pevačkih društava u Sremu.