21/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Budžet Vukovarsko-sremske županije za 2018. težak 794 miliona kuna

2 min read

Na 6. sednici Skupštine Vukovarsko-sremske županije usvojene su druge Izmene i dopune budžeta Vukovarsko-sremske županije za 2017. godinu i predlog budžeta za 2018. godinu.

“Budžet za 2017. godinu izmenama je smanjen za 179 miliona kuna i sada iznosi 689 miliona kuna. Glavno smanjenje se odnosi na ukidanje pozicije manjka prihoda iz prijašnjih godina zdravstvenih ustanova te na strateške projekte za koje konkursi još nisu objavljeni. S druge strane imamo povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 3 miliona kuna, povećanje rudne rente za 800 hiljada kuna, zatim povećanje prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 700 hiljada kuna i viška prihoda u iznosu od 1,4 milion kuna”, kaže Sandra Adžaga, v.d.pročelnice Službe za poslove budžeta i javnih finansija.

Županijska Skupština usvojila je i Predlog budžeta za 2018. godinu koji je težak 794 miliona kuna. Župan Božo Galić zadovoljan je sa 28 miliona novih finansijskih sredstava od poreza na dohodak koja su posledica novog Zakona o finansiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, a koja će biti uložena u razvoj privrede u županiji.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.