22/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Besplatna pravna pomoć

2 min read

Centar za mir, pravne savete i psihosocijalnu pomoć Vukovar do kraja ove godine provodi projekat besplatne pravne pomoći pod nazivom “Pravna pomoć ranjivim i marginalizovanim grupama”.
 
Projekat je finansiran i provodi se temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske o dodeli finansijskih sredstava za finansiranje projekata ovlaštenih udruženja i pravnih fakulteta, za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći iz sredstava državnog budžeta Republike Hrvatske za 2017. godinu.
 
Cilj projekta je omogućavanje pristupa sudskim i upravnim telima te ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć pripadnicima ranjivih i marginalizovanih društvenih grupa. Korisnici projekta primarne pravne pomoći su građani slabog imovnog stanja te ranjive i marginalizovane grupe građana, a naročito: nezaposlene osobe, pripadnici nacionalnih manjina i manjina uopšteno, socijalno ugrožene osobe, žrtve porodičnog nasilja, penzioneri, korisnici socijalne skrbi, mladi, osobe s invaliditetom i osobe starije dobi, izvestili su iz Centra za mir, pravne savete i psihosocijalnu pomoć Vukovar.
 
Aktivnost projekta je pružanje besplatne primarne pravne pomoći građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinačnih prava u području  penzionog i zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite, radnog prava, statusnih prava, zaštite prava dece, zaštite od nasilja u porodici, naslednog prava, prava nezaposlenih, stambenog zbrinjavanja i drugo.
 
Primarnu pravnu pomoć korisnici mogu zatražiti svakog radnog dana od 9 do 13 časova u prostorijama Centra za mir Vukovar u Vukovaru, na adresi: ulica Fra Antuna Tomaševića broj 6.
 
Dodatne informacije mogu se potražiti na web stranici Centra za mir Vukovar: www.center4peace.org, pozivom na brojeve telefona: +385 95 5501 096 i +385 95 5501 097 ili na e-mail adresu: czmvu@center4peace.org . Osobe za kontakt su pravni savetnici Branislav Tekić i Ljubomir Mikić.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.