Savjet za nacionalne manjine pozvao manjinske organizacije da predlože programe za sledeću godinu

Spread the love

Savet za nacionalne manjine pozvao je udruženja i ustanove nacionalnih manjina da mu predlože programe iz izdavaštva, informisanja, kulturnog amaterizma, te programe koji proizlaze iz bilateralnih ugovora koji će se u 2018. sufinansirati iz državnog budžeta. Pri utvrđivanju budžetske podrške za te programe, koji se mogu predlagati praktično do božićnih praznika, Savet će primenjivati opšte i posebne kriterijume.
 
Rukovodeći se opštim kriterijumima, Savet će podsticati programe koji čuvaju etnički, kulturni i jezički identitet manjina, a istovremeno integracijom u društvo doprinose razvoju Hrvatske, vodeći pritom računa o broju članova ustanove i udruženja, koji ih predlažu, dužini delovanja i dosadašnjem radu.  Posebnu pažnju poklanjaće kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture, podržavati programe koji promovišu vrednosti ustavnog poretka Hrvatske, unapređuju toleranciju i uspostavljaju multietničko i multikulturalno poverenje.
 
Sve pojedinosti kojima programi moraju udovoljiti, popisane su u Javnom pozivu koji je Savet objavio u Narodnim novinama 22. novembra, kada je počeo teći 30-dnevni rok  za prijavu programa. Za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina, Hrvatska je u ovoj godini u budžetu osigurala 31 milion i 800 hiljada kuna.