Potrošene zalihe vakcine protiv gripe

Spread the love

U većini županijskih zavoda za javno zdravstvo osigurana količina vakcina protiv virusa gripe je potrošena. Takva situacija je i u Zavodu za javno zdravstvo vukovarsko-sremske županije.

– Za ovu sezonu je u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije – ispostavi Vukovar osigurana nešto veća količina vakcina nego što je prethodne godine na vukovarskom području potrošeno. Međutim, iznenadio nas je povećan interes građana, posebno pripadnika onih grupa kojima se vakcinisanje i preporučuje, te smo već sada ostali bez zaliha vakcina. Pokušaće se nabaviti dodatne doze, te je moguće da i mi u Vukovaru dobijemo još neke, mada ne velike količine vakcina –  rekla je epidemiologinja Zavoda za javno zdravstvo vukovarsko-sremske županije ispostave u Vukovaru, doktorka Jasna Topolovec.

– Sezona gripe obično počinje u januaru ili februaru tako da do tada ima vremena da one koji su zainteresovani vakcinišemo. Kada dobijemo dodatne količine doza vakcina obavestićemo građane. Niko od onih koji se do sada nisu vakcinisali, a teški su hronični bolesnici i bilo bi im korisno vakcinisati se protiv gripe, sigurno neće ostati nevakcinisani – naglasila
je Topolovec.

U Hrvatskoj još uvek nema nijedan zabeležen niti prijavljen slučaj obolelih od virusa gripe.