Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama

Spread the love

Policijska uprava vukovarsko-sremska evidentirala je tokom prošle godine 421 prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Najviše intervencija bilo je zbog fizičkog, potom psihičkog, a zatim ekonomskog nasilja. Najčešće su počinioci muškarci u dobi od 31-50 godina. Žrtve porodičnog nasilja su uglavnom žene u dobi od 31-50 godina ili mlađe od 18 godina. Znatan je i broj dece žrtava nasilja (oko 34 %). Nasilje se u najvećem broju slučajeva dešava unutar bračne zajednice; nešto manje između vanbračnih partnera, dok se kao počinilac nasilja uglavnom javlja muž, odnosno vanbračni partner koji je nasilan prema svojoj supruzi ili vanbračnoj partnerki. Očevi su češće nasilni prema sinovima nego prema kćerima, dok se majka kao počinilac porodičnog nasilja javlja retko, izvestili su iz Policijske uprave vukovarsko-sremske povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra.

Policijski službenici rade na edukaciji mladih u školama, kako bi prevenirali nasilje.

Iz policije podsećaju i kako je važno osvestiti činjenicu da nasilje nije privatna stvar, već da smo svi odgovorni i da postoji moralna obaveza prijaviti nasilje.

Sve dodatne informacije vezano za nasilje u porodici, kao i adresar ustanova gde žrtve nasilja mogu dobiti pomoć možete potražiti na web portalu MUP-a Republike Hrvatske.