23/02/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Župan Galić proglasio elementarnu nepogodu od suše

2 min read

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim usevima koje su nastale kao posledica vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, usled ekstremno visokih temperatura u periodu od 5.jula do 1.septembra ove godine, vukovarsko-sremski župan Božo Galić je na osnovu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, a u skladu s predlogom županijske Komisije za procenu šteta od elementarnih nepogoda , doneo odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje gradova: Iloka, Otoka, Vukovara i Županje te opština: Andrijaševaca, Babine Grede, Bogdanovaca, Borova, Bošnjaka, Cerne, Drenovaca, Gradišta, Gunje, Ivankova, Jarmine, Markušice, Negoslavaca, Nijemaca, Nuštra, Privlake, Starih Mikanovaca, Štitara, Tordinaca, Vođinaca i Vrbanje.

U skladu sa člankom 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obavezuju se Opštinske i Gradske komisije za procenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izveštaje odnosno prvo saopštenje s procenom ukupne štete, te dostave Županijskoj komisiji za procenu šteta od elementarnih nepogoda, a procenjene poljoprivredne štete unesu u Registar šteta u poljoprivredi.

Iz Opštine Borovo obaveštavaju građane da je u toku popisivanje štete nastale na poljoprivrednim kulturama: merkantilna soja, merkantilni kukuruz, kukuruzna silaža, šećerna repa, krmno bilje (lucerna), lešnik i šljiva, kao posledica suše u vremenskom periodu od 5.jula do 1.septembra ove godine. 

Prijavu štete na poljoprivrednim kulturama građani mogu izvršiti od danas, 5.septembra do zaključno petka 8.septembra u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u prostorijama Opštine Borovo.

Građani su dužni prilikom podnošenja prijave materijalne štete dati sledeće podatke: OIB i dokaz o vlasništvu odnosno posedu nekretnine, sa površinom i vrstom poljoprivredne kulture (prijavni list iz ARKOD-a, vlasnički list, ugovor ili posedovni list).

 

Leave a Reply

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.