07/12/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Državni arhiv u Vukovaru uskoro počinje s radom

3 min read

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez potpisali su juče Ugovor o dodeli nekretnine na korištenje Državnom arhivu u Vukovaru bez nadoknade.

Prema Zakonu o državnim arhivima i gradivu, jedinica lokalne samouprave i uprave može osnovati svoj arhiv. Uredbom o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru od 11. januara 2007. godine osnovan je Državni arhiv u Vukovaru. Definisano je i da se prostor za njegov rad, kao i potreban spremišni prostor za trajno obavljanje arhivske delatnosti nalazi u Vukovaru, na adresi: Županijska ulica 66.

Grad Vukovar pokrenuo je projekat izgradnje Arhiva za koji su sredstva osigurana kroz Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Ukupna vrednost radova iznosila je 7.043.601,89 kuna. Ove godine izdana je upotrebna dozvola. Unutrašnje opremanje, koje je u toku, finansira se kroz sredstva Ministarstva kulture.

– Vukovar dobija namenski građenu zgradu županijskog arhiva, jedno od najmodernijih zdanja u Republici Hrvatskoj, što nam služi na ponos i čast. Vraćamo Vukovaru ono što je imao davnih godina, da bude središte ovog dela Hrvatske, Vukovarsko-sremske županije i arhivističke delatnosti na ovom području – rekao je gradonačelnik Ivan Penava.

Državni arhiv u Vukovaru obavlja poslove povezane s čuvanjem, zaštitom, obradom, korištenjem i istraživanjem arhivske građe s područja Vukovarsko-sremske županije i obavlja stručni nadzor arhivskog fonda.

Direktor Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez istakao je kako su novom zgradom izuzetno poboljšani uslovi rada, kao i skladištenja arhivske građe te da će usluge Arhiva moći koristiti sve institucije, kao i naučnici koji će svoja istraživanja provoditi u Vukovaru.

– Zgrada Državnog arhiva u Vukovaru nije građena samo za sadašnjost, nego i za budućnost. U Vukovaru će biti smeštena arhivska građa koja se trenutno nalazi u Vinkovcima. U budućnosti tu će dolaziti i gradivo koje će se preuzimati s terena, dakle s područja Vukovarsko-sremske županije – kazao je Elez.

Najavio je i da će do kraja godine Državni arhiv u Vukovaru predstaviti svoju stalnu postavku, odnosno početi s radom i da će zadržati svoju podružnicu u Vinkovcima

Leave a Reply

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.