Lovoovlaštenicima pola miliona kuna za električne pastire

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) za sprečavanje štete od divljači u lovištima.

Ukupno planirana vrednost konkursa za 2017. godinu iznosi 500 hiljada kuna.

Najveći iznos finansijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 10 hiljada kuna. Novčana sredstva namenjena su isključivo za podmirenje troškova kupovine električnih pastira.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici.

Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Električna ograda mora biti postavljena i služiti svrsi za koju je namenjena najmanje pet godina od dana kupovine.

Konkurs je otvoren do raspodele predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. novembra 2017. godine.

Leave a Reply