Info plus, 23. avgust 2017.godine

  • Na Sajmištu u Vukovaru uskoro započinje izgradnja višestambene zgrade sa 21 stanom za stambeno zbrinjavanje osoba s liste prvenstva Grada Vukovara.
  • U Vukovaru će se graditi i novi studentski dom sa 108 ležajeva.
  • Učesnici Međunarodnog kampa za mlade posetili vukovarsko Udruženje za osobe sa intelektualnim oštećenjem “Golubica”.
  • Borovski šahisti pripremaju se za nastavak takmičenja u okviru 3. A Hrvatske šahovske lige Istok. 

Leave a Reply