17/04/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja

3 min read

Odbor za priznanja županijske Skupštine objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja Vukovarsko-sremske županije. Pozivaju pojedince, pravne osobe ili njihove organizacione oblike da podnesu svoje predloge za dodelu priznanja Županije.

Priznanja Županije su: Počast, Nagrada i Povelja Županije.

Počasti se dodeljuju državnicima, funkcionerima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno doprineli opštem napretku i promociji položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvoju određene delatnosti i opštem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodeljuje za izuzetna ostvarenja na području privredne delatnosti, nauke i kulture, prosvete, zdravstva i socijalne brige, tehničke kulture, fizičke kulture i sporta, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša i humanitarnog delovanja. Može se dodeliti pojedinicima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno delo dodeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli deo života tokom kojeg su postigli određena ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Predlog za dodelu priznanja mogu podneti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tela. Predlog za dodelu priznanja ne mogu dati tela Županije, niti političke stranke.

Predlozi za dodelu priznanja moraju sadržavati: biografiju fizičke osobe sa obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodelu priznanja, podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje njenog poslovanja i delovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodelu priznanja.

Uz predlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost predloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, takmičarski rezultati i slično.

U predlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali predlog ne obvezuje Odbor vezano za vrstu priznanja koje će predložiti Županijskoj skupštini.

Predlozi se mogu podneti do 30. septembra ove godine na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Glagoljaška 27/II, 32 100 Vinkovci, s naznakom “Za dodjelu priznanja”.

Leave a Reply

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.