Na mesnom groblju u Borovu sahranjena pesnikinja Desanka Šijaković.

Žetva pšenice u borovskom ataru pri kraju. Otkupna cena u borovskoj zadruzi od 85 lipa do kune i 5 lipa za kilogram.

Opština Borovo poziva sve fizičke i pravne osobe na koje se odnosi odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta da Agenciji za poljoprivredno zemljište podnesu zahtev za sklapanje ugovora.