Novi Sade- u ravnici grade…

Spread the love

 

…..Kad Dunav zađe u ravnu, nekad blatnjavu i močvarnu Panonsku ravnicu, i ugleda Fruškogorku padinu dolazimo do mesta gde je nikao grad Novi Sad. Odavna ta ravnica presta biti tužna močvara, pa i grad blatnjavih kuća. Kako su lepe cvetne livade i polja Fruške gore, izobilje šuma međ” kojima se ističu guste lipove šume, mirisi lipe i srne, mirisi lipe i zeca, kune i neke divlje zveri. U koju li je livadu gledao J. J. Zmaj kad napisa stihove za decu i odrasle, što žive ovde ili ma gde na svetu, ako ne na cvet sa Fruškogorske livade, što kroz njegovu pesmu širi tople reči sa kojima se ceo život živi i koje nije dobro zaboraviti: Ala je lep Ovaj svet-Ovde potok, Ovde cvet, Tamo njiva, Ovde sad, Eno Sunca, Evo hlad; Tamo Dunav, Zlata pun, Ovde trava, Ovde žbun, Slavuj peva, Ne znam gdi,- Ovde srce, ovde ti! Iz Novoga Sada poklič i opomena svetu: ALA JE LEP OVAJ SVET!

Ne zalazeći u davna vremena spomenimo da nakon Rimljana na istom mestu niče utvrđenje Kuzim, koji nakon vizantijske obnove nosi ime Petrikon, vremenom usled Seoba naroda sve naseljenija, živi pod okriljem Bugarskog carstva, potom Ugarske kraljevine gde se po prvi put u 12.veku pojavljuje pod nazivom Petrovaradin; za vreme kraće vladavine Osmanlijkog carstva zove se Varadin, potom se ponovo vraća u Ugarske ruke.

Naselja počinju da se razvijaju i na levoj obali Dunava i to će biti korak ka brzom razvitku grada koji će Carica Marija Terezija ediktom proglasiti za slobodan kraljevski grad – Neoplantu (lat.), odnosno Novi sad (1748.godine). Neko vreme je Novi Sad nazivan Malom Atinom što već imenom govori koliko je kultura bila dominantna u stvaranju i čuvanju ne samo ovog grada već i celokupne baštine Srba koji tada nisu imali svoju državu.

Emisiju ” Lađa sećanja” imate mogućnost da poslušate u celosti na  ovom sajtu. Emitujemo je svakog utorka od 14.10 h na programu Radio Borova . Emisiju tonski i tehnički   realizuju Srđan Bošnjak , Borislav Vuković i Srđan Knežević,a priprema i vodi  Srđana Nikolić. Slušajte i uživajte !