23/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Broj birača manji za gotovo 40 hiljada

3 min read

Hrvatski birači, njih nešto manje od 3 miliona i 720 hiljada , na nedeljnim lokalnim izborima moći će glasati na 6618 biračkih mesta, što je za 50 mesta više u odnosu na redovne lokalne izbore održane pre četiri godine.

S druge strane, broj birača ove je godine, u odnosu na 2013. , manji za gotovo 40 hiljada. Pre četiri godine u zaključenom popisu birača bilo je upisano 3.758.638, ove godine 3.719.182 birača.

Na nedeljnim izborima bira se lokalna predstavnička i izvršna vlast, dakle opštinska i gradska veća i županijske skupštine te opštinski načelnici, gradonačelnici i župani i njihovi zamjnici. Pravo da biraju imaju birači s prebivalištem u jedinici za čija se tela izbori provode. Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života. Članove predstavničkih tela mogu birati i državljani drugih članica Europske Unije koji u Hrvatskoj imaju prebivalište ili boravište, ali ne mogu, međutim, birati izvršnu vlast.

Birači pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati zamenike opštinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalne manjine u jedinicama gde je to uređeno zakonom i statutom. Birati mogu samo oni pripadnici manjine koji imaju prebivalište u toj jedinici. Isto vredi i za pripadnike hrvatskog naroda u predstavničkim telima jedinice u kojoj neka manjina čini većinu, a Hrvati manjinu.

U nedelju se predstavnička i izvršna vlast bira u 576 lokalnih jedinica – 428 opština, 127 gradova i 21 županiji. Birači će izabrati 20 župana i 51 njihovog zamenika, Zagreb, koji ima status grada županije, biraće gradonačelnika i dva zamenika. Direktno se bira još 127 gradonačelnika i 193 njihova zamenika te 428 opštinskih načelnika s 440 zamenika.

Na izborima će učestvovati 47.601 kandidat, što je gotovo 9000 kandidata manje nego pre četiri godine, kada ih je bilo 56.588, pokazuje statistika koju je objavila Državna izborna komisija. Na izborima učestvuje 126 političkih stranaka, za župane je prijavljeno 96 kandidata, a za gradonačenike i opštinske načelnike 1716. Za zamenike župana iz reda nacionalnih manjina 23 su kandidata, a za zamenike gradonačelnika i načelnika njih 129. Gotovo 36.000 kandidata računa na mesta u gradskim i opštinskim većima, a 7500 u županijskim skupštinama.

Na listama je prosečno 41,7 odsto žena (19.837 kandidatkinja) i 58,3 procenta muškaraca ( 27.764 kandidata).

Leave a Reply

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.