Počela je službena kampanja pred lokalne izbore koja će trajati 13 dana. Hrvatska je podeljena na 428 opština, 127 gradova i 20 županija te Grad Zagreb koji ima status grada-županije što je ukupno 576 jedinica lokalne i područne samouprave u kojima se bira gotovo 10 hiljada članova izvršnih i predstavničkih tela.

Hrvatski državljani s pravom glasa 21. maja biraju 20 župana i 51 njihovog zamenika. Status grada-županije ima i glavni grad koji će izabrati svog čelnog čoveka i 2 zamenika. Uz zagrebačkog, direktno se bira još 127 gradonačelnika koji imaju 193 zamenika. Tu je i 428 načelnika opština sa svojih 440 zamenika. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutima gradova, opština i županija, posebno se biraju i 63 zamenika načelnika i gradonačelnika iz redova manjina.

U predstavničkim telima biraće se 836 članova županijske skupštine, 2.266 članova gradskih i 5.152 člana opštinskih veća. Ukupno se bira 9.579 članova izvršnih i predstavničkih tela. Za njih se, prema trenutnim podacima Državne izborne komisije kandidovalo oko 47 hiljada kandidata, što je nešto manje nego na izborima 2013.