Od jeseni u Borovu naselju počinje s radom Interkulturalna škola “Dunav”.

Počela službena kampanja pred lokalne izbore.

U Borovu naselju održan 3.Etno festival u organizaciji Čuvara srpskog identiteta.