Danica i Ljubica S.Janković – sačuvale blago  folklora..Žene koje su zadužile srpsku nacionalnu kulturu. Sakupile su i proučavale oko 900 narodnih igara i pesama.

Nekome je muzika način života, a njima je bila – život. Sa sestrama Janković, Danicom i Ljubicom, etnomuzikologija je u Srbiji postala više od nauke. Nije bilo narodne igre, melodije i pesme koje njihovo oko nije zapazilo, a ruka zabeležila. Stizale su svuda gde ih je ritam vodio, sakupljale, proučavale i opisivale tradicionalne običaje, analizirajući ih na terenu, rasvetljavajući ih u razgovoru sa najvećim pevačima, igračima i sviračima. Iza Danice i Ljubice ostalo je čitavo bogatstvo zapisano u osam knjiga pod imenom “Narodne igre” (bilo ih je oko 900), koje su štampane u periodu između 1934. i 1964. godine. I nije bilo to jedino čime su sestre Janković zadužile Srbiju.

Emisiju ” Lađa sećanja ” koju pratite u programu  Radio Borova  utorkom od 14.10 h  tonski i tehnički realizuju Srđan Bošnjak , Borislav  Vuković i  Srđan Knežević. Priprema , muzički uređuje i vodi -Srđana Nikolić.