Nakon stupanja na snagu Vladine odluke o raspisivanju lokalnih izbora za nedelju, 21. maj, od danas počinju teći svi izborni rokovi. Rok za kandidovanje je do ponoći 4. maja, do kada u 576 merodavnih izbornih komisija moraju stići predlozi kandidacionih lista.

Komisije nakon toga u roku od 48 sati moraju objaviti sve pravovaljano predložene kandidacione liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkih tela te za izbor načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamenika.

Danom objave zbirnih lista počinje izborna kampanja, koja će trajati do ponoći 19. maja, kada na snagu stupa izborna tišina. Od danas se u prodavnicama Narodnih novina mogu kupiti formulari za kandidovanje i provođenje izbora, a dostupni su i na internetskim stranicama Državne izborne komisije.