Kompozitor srpske himne”Bože pravde”,zaslužan za razvoj muzičke kulture u Srbiji- DAVORIN JENKO

Danas govorimo o kompozitoru najlepših srpskih pesama i srpske himne ,”Bože pravde”,govorimo o čoveku koji je uveliko zaslužan za razvoj muzičke kulture u Srbiji i srpskog muzičkog romantizma ,čoveku koji je živeo od 1835.g.- do 1914.godine,a njegovo ime je DAVORIN JENKO .Komponovao je svima poznatu pesmu “Gde si dušo, gde si rano” za koju mnogi misle da je narodna , zatim “Tijo noći, moje zlato spava” autora teksta čuvenog čika Jove JOVANOVIĆA ZMAJA ,zatim i još jednu predivnu pesmu “Za tobom moje srce žudi” i mnoge druge. Po rođenju Slovenac, najveći deo života proveo u Beogradu, gde je osnovao ansambl Narodnog pozorišta i u njemu radio 30 godina. 2014.g. godine u Beogradu je proslavljena 100 godišnjica od smrti DAVORINA JENKA ,zbog njegovih velikih zasluga za srpsku muziku.

Davorin Jenko rodio se 9. novembra 1835.g. u Dvorju kod Cerklja u Sloveniji. Školovao se najpre u Kranju, gimnaziju je pohađao u Ljubljani i Trstu (1848—1858), a studije prava u Beču (1858—1862). U periodu studija, uključio se u aktivnosti studentske omladine u Beču koji je tada bio jedan od centara političkog života i raznovrsnih kulturnih aktivnosti različitih naroda Austrougarske monarhije.Kompozitor i horovođa Davorin Jenko, poreklom Slovenac, koji je dugo živeo u Pančevu i Beogradu, veoma je zaslužan za razvoj muzike i artikulisanje kroz nju nacionalnih osećanja Srba. Njegova nastojanja da proširi i probudi muzičku kulturu u srpskom narodu podržavao je i hvalio i veliki Stevan Mokranjac: “Volimo ga i volećemo ga uvek kao najboljeg od sviju Slovena muzičara koji su kod nas radili”. Dok je godinama živeo i radio u Pančevu stvorio je melodije koje su postale veoma popularne, i to ne samo u “prekom” s leve strane Dunava i Save, nego i Matici Srbiji.

Emisiju “Lađu sećanja ” koju slušate utorkom od 14.10 h u programu Radio Borova tonski i tehnički realizuju Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Emisiju priprema i muzički uređuje Srđana Nikolić . Slušajte i uživajte !