• Uspešno predstavljanje Klastera Slavonija u Milanu.
  • O proizvodnji biljke Herbal Crops, kao biomase za bioelektranu, koja bi u Borovu trebala biti izgrađena i stavljena u pogon krajem 2018. godine, razgovarali smo s upravnikom borovske zadruge Brankom Perišićem.
  • U Vinkovcima obeležen Svetski dan Roma – 8. april.
  • Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju praznik Lazarevu subotu – Vrbicu