Obeležavanje Nacionalnog dana invalida rada u Vukovaru

Udruženje osoba s invaliditetom VUKA iz Vukovara obeležilo je 21. marta Nacionalni dan invalida rada.

Volonteri udruženja postavili su u gradu prigodne plakate povodom tog dana, a u prostorijama udruženja upriličeno je druženje članova i članica udruženja.

Na poziv Hrvatskog saveza udruženja invalida rada predstavnik Udruženja VUKA Stevan Ristić učestvovao je u radu okruglog stola, povodom desetogodišnjice Nacionalnog dana invalida rada.