Opština Borovo zakazala je javnu raspravu o predlogu Drugih izmena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Borovo. Javna rasprava trajaće od 20. do 27.marta, a za to vreme predlog plana, tekstualni i grafički, biće izložen u sali za sastanke Opštine Borovo svakog dana od 10 do 14 časova. Tokom trajanja javne rasprave biće organizovano i javno izlaganje koje će se održati 24.marta u Opštini Borovo s početkom u 10 časova.

Primedbe i predlozi na predlog Drugih izmena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Borovo mogu se dati u Knjigu primedbi koja je izložena uz predlog Plana, za vreme javnog izlaganja, te predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 27-im martom na adresu Opštine Borovo.