“Maratonci trče počasni krug”-zanimljivosti


Maratonci trče počasni krug” je srpski film snimljen 1982. godine u režiji Slobodana Šijana, a scenario je napisao Dušan Kovačević na osnovu svoje pozorišne predstave koja je nastala desetak godina ranije . Ovaj film je dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja i smatra se jednim od najboljih ostvarenja srpske i jugoslovenske kinematografije.

Priča se događa u vremenu između dva rata. U porodici Topalović, koju sačinjava pet generacija muškaraca — najmlađi ima 25 godina, a najstariji 126 g. , dolazi do velikih sukoba, jer  mladi potomak ne želi da se bavi pogrebnim zanatom, koji desetinama godina, s kolena na koleno, drži njegova porodica. Proizvodnja mrtvačkih sanduka je sve unosnija, uvodi se nova tehnologija, sahranjuje se brže i lakše, nastupa vreme krematorijuma, ali najmlađeg člana , Mirka /kojeg glumi Bogdan Diklić / sve to ne zanima. On je uveren u bolje, lepše i čestitije poslove. U tom uverenju ga podržava i ohrabruje njegova devojka Kristina/ Seka Sabljić / i najbolji prijatelj Đenka /Bora Todorović /, vlasnik malog bioskopa. Kristinin otac, Bili Piton/Zoran Radmilović/, nabavljač mrtvačkih sanduka za firmu Topalović, traži veći udeo u zaradi, pravedniju podelu dobiti. Tako dolazi do sukoba ove dve porodice. U tom obračunu dozvoljena su sva sredstva – američki gangsterizam na balkanski način…

U narednom radio-prilogu slušamo scenu iz filma u kojoj BILI PITON, legendarni Zoran  Radmilović objašljava situaciju….