30/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Konkurs za dodelu stipendije Opštine Borovo

3 min read

Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je 31.decembra Javni konkurs za dodelu bespovratne stipendije studentima, za koju se sredstva osiguravaju u budžetu Opštine Borovo.

Stipendija se dodeljuje u iznosu od 650 kuna mesečno, i to od 01.10.2016 godine, za jednog studenta koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij ukoliko ne bude kandidata fakultetskog-diplomskog studija , stiče redovnim školovanjem.

Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa prebivalištem prijavljenim na području Opštine Borovo, i to: studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta-diplomski studij (III i IV , IV i V ili V i VI) ili završna (III godina) stručnog – dodiplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendije su i uspešnost u prethodnim godinama školovanja odnosno prosek ocena, te socijalno – materijalni status.

Kandidati su uz prijavu za dodelu stipendija dužni priložiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, uverenje o prebivalištu ili fotokopiju lične karte, uverenje o redovnom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu, prepis ocena za prethodne godine školovanja, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, dokaz o prihodima za sve članove domaćinstva u 2016 godine odnosno Uverenje Porezne uprave, zatim izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili potpora iz drugih izvora, te izjavu o prihvatanju obaveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po okončanju školovanja, na području Opštine Borovo u okviru stečenog zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Vukovarskim novinama, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na www.opcina-borovo.hr. Prijave se dostavljaju na adresu: Opština Borovo, 32227 ul. Glavna br. 3., u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

 

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.