Nagrade za najvozače

Spread the love

dan-ljubaznosti-u-prometu

Savet za sigurnost saobraćaja na cestama Vukovarsko-sremske županije, u saradnji s Policijskom upravom Vukovarsko-sremskom i Tehničkom školom Vinkovci, tokom meseca septembra proveo je preventivnu saobraćajnu akciju pod nazivom “Dan ljubaznosti u saobraćaju”. Cilj ove akcije bio je prepoznati i afirmisati ljubaznost u saobraćaju.