Stihovima čuvaju svoj jezik i pismo

sam_0513

U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u sportskoj dvorani Osnovne škole “Dragutin Tadijanović” u Vukovaru, 11.novembra je održano  Veče poezije i muzike. Reč je o završnoj manifestaciji u okviru projekta “Deca, pesnici roda svog” kojim Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, želi osnažiti stvaralački potencijal i angažman kod učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu, a sve u funkciji zaštite nacionalnog i jezičkog identiteta Srba na ovom području.

sam_0510

Na konkurs koji je raspisan u oktobru prijavilo se 38 učenika sedmog i osmog razreda iz 12 škola sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćirilici, a izabrano je i nagrađeno pet radova. Najbolje literarne radove napisali su Jelena Kovačević iz Vukovara, učenica osmog razreda Osnovne škole “Dragutin Tadijanović” kojoj je mentor profesorka Mirjana Njegić, Aleksandra Popović, učenica sedmog razreda iz Orolika kojoj je mentor bio nastavnik Boško Kondić, Isidora Lazić, učenica osmog razreda Osnovne škole Borovo kojoj je mentor bila nastavnica Radojka Tolić, Vladan Smiljanić iz Osnovne škole Bršadin čiji je mentor nastavnica Branka Brdarić i Nikola Jovanović, učenik sedmog razreda Osnovne škole Trpinja čiji je mentor bila nastavnica Milica Šarčević.

 

U programu su učestvovali i poznati stvaraoci za decu iz Republike Srbije: pesnici Miodrag Jakšić, Pero Solar, Slobodan Stanišić, Aleksandra Radaković, Tatjana Pupovac, glumica Biljana Mrmoš i popularni voditelj Predrag Vuković Peđolino.

sam_0516