Uručene odluke o sufinansiranju 17 projekata

2016-07-28-241

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević uručio je danas u Palati Srem u Vukovaru 17 odluka kojima ovo ministarstvo sufinansira projekte unapređenja komunalne infrastrukture u opštinama i gradovima Vukovarsko-sremske županije. Ukupna vrednost projekta iznosi preko 6 miliona i 800 hiljada kuna, od kojih Ministarstvo sufinansira 2 miliona i 600 hiljada kuna, što je znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je u tu svrhu izdvojeno svega 128 hiljada kuna za četiri projekta.

Odluke su uručene predstavnicima opština Andrijaševci, Cerna, Drenovci, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Štitar, Vođinci iVrbanja te gradovima Otok i Vukovar. Ministarstvo je ujedno dodelilo sredstva za izradu prostornih planova gradova Vinkovci i Županja. Za sufinansiranje  projekata uređenja komunalne infrastrukture osigurali smo 30 miliona kuna u odnosu na 6 miliona koliko je bilo prošle godine”, rekao je ministar i dodao da je plan za iduću godinu 100 miliona kuna.

Projekat grada Vukovara je ocenjen najboljim i od maksimalno mogućih 350 hiljada, dobio je 338 hiljada kuna, a obuhvaća postavljanje javne rasvete u ulicama Dragutina Renarića i Josifa Runjanina.