Reciklažno dvorište na Petrovačkoj doli

Spread the love

SAM_0084

U Vukovaru je svečano u rad pušteno novoizgrađeno reciklažno dvorište Petrovačka dola. Simbolično su to odlaganjem vrećica s plastičnom i metalnom ambalažom te kartonom učinili načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Aleksandra Čilić, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i njegov zamenik Marijan Pavliček. Novoizgrađeno reciklažno dvorište se nalazi na odlagalištu otpada Petrovačka dola u Ulici Veća Europe bb u Vukovaru.

SAM_0085

“Ovo je investicija kojom smo, uz ispunjavanje zakonskih normi i regulativa koje smo prihvatili ulaskom u EU, omogućili i našim sugrađanima da odlažu otpad sortiran u 42 različite komponente. Tu se može ostaviti gotovo sve, od baterija, guma, akumulatora, glomaznog otpada, lekova”, rekao je gradonačelnik Vukovara te najavio otvaranje još jednog reciklažnog dvorišta u gradu.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta ukupne je vrednosti gotovo 1.900.000 kuna, od toga je 80% sufinansirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost dok preostali deo snosi Grad Vukovar. Započeli su radovi i na sanaciji odlagališta otpada koji uključuju i izgradnju nove kazete za odlaganje otpada, zatvaranje postojećega tela odlagališta otpada, izgradnju popratnih prometnica… Vrednost je radova devet miliona kuna i tu 80 % plaća fond, a ostatak Grad Vukovar, rekao je direktor Komunalca Igor Štrangarević.

Na odlagalištu Petrovačka dola otpad odlažu tri grada i više od 20 opština s područja županije.