Županji za transparentnost petica

Spread the love

zupanja

Institut za javne finansije proveo je veliko istraživanje transparentnosti svih 576 lokalnih budžeta.
 
Otvorenost budžeta podrazumeva mogućnost građana da dobiju potpune, tačne, pravovremene i razumljive informacije o budžetu i omogućava da se informišu i utiču na odluke o prikupljanju i trošenju javnog novca.
 
Predlog budžeta objavilo je tek nešto više od polovine gradova, a budžet za građane tek jedna petina, odnosno 28 gradova. Županja je jedini grad u Vukovarsko-sremskoj županiji i među tri grada u Slavoniji koji su svrstani u najviši rang transparentnosti, uz ocenu 5.
 
Grad Vukovar je za svoju transparentnost ocenjen četvorkom, trojkom su, među ostalima, ocenjene opštine Borovo, Erdut, Trpinja, Nuštar, Šodolovci, Jagodnjak i Tompojevci. Opština Markušica ocenjena je dvojkom, opština Negoslavci i grad Otok jedinicom, a Ilok i Vinkovci su dobili nulu, jer nisu objavili ni jedan dokument.