22/05/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Radionica MRRFEU u Vukovaru

2 min read

IMG_1841

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske i Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru je juče održana “Radionica o provođenju Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016.” Predsednik Županijske skupštine Antun Žagar je izrazio uverenje da će ova radionica pomoći svima da pronađu model dobrih projekata koji bi bili prihvatljivi za finansiranje i koji će pomoći lokalnoj zajednici u njenom razvoju. Pomoćnik ministra Davor Huška je rekao da je za sve županije osigurano ukupno 40 miliona kuna, a od toga za Vukovarsko-sremsku oko 3 miliona kuna za ovu godinu. Prezentaciju programa održivog razvoja lokalne zajednice održala je načelnica Sektora za provođenje programa regionalnog razvoja u Upravi za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Ana Markuz.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku privrednoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime direktno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem efikasnijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

Kroz Program je u prethodnom periodu finansirano 600 projekata, čime je ispunio svega 23% potreba najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske. Program se nastavlja i u 2016.godini, a održana radionica imala je cilj što kvalitetnije pripreme prihvatljivih projekata. Radionica je organizovana prvenstveno za predstavnike regionalne uprave i lokalne samouprave te regionalne razvojne agencije svih 4 slavonskih županija: Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-sremske županije.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.