Info plus 10.03.2016.

info plus-slider

Vlada predstavila predlog budžeta za ovu godinu. Planiran je deficit od 7,5 milijardi kuna odnosno 2,2 odsto BDP-a. Za zaštitu manjina 12 miliona kuna manje.

Saborski Odbor za ljudska prava i manjine zatražiće od Vukovarsko-sremske županije da na dnevni red skupštine uvrsti zahteve opština Borovo, Negoslavci i Markušica za prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama u tim opštinama.

Udruženje B.a.b.e. i Volonoterski centar Vukovarsko-sremske županije održali završnu konferenciju u projektu Udruživanje +uživanje = zapošljavanje.

Kulturno-umetničko društvo “Sloga” iz Vukovara i Etno mreža iz Beograda započeli projekat “Ćirilica moje pismo”.

U Borovu sinoć održana godišnja skupština KUD-a “Branislav Nušić”.