Istupi SDSS-a na štetu vrtića

Damir Barna

Povodom jučerašnjeg saopštenja za medije Kluba većnika SDSS-a na temu neprihvaćanja finansijskog izveštaja o radu Dečjeg vrtića Vukovar 2, saopštenjem za javnost oglasio se Gradski odbor HDZ-a Vukovar koji osuđuje takav istup i upozorava javnost, na kako su naveli, zlonamerno iznesene neistine.

U skladu s iznesenim finansijskim izveštajem o radu Dečjeg vrtića Vukovar 2, vidljiv je očigledan nesrazmer prihoda i rashoda prisutan dugi niz godina u radu te ustanove. Neadekvatnim planiranjem troškova u odnosu na broj upisane dece i predviđene prihode,ustanova je svaki mesec ostvarivala gubitke koji su se umnožavali i na godišnjem nivou iznosili i do pola miliona kuna, a koje je tada rebalansom budžeta morao nadoknaditi Grad Vukovar, kako bi ustanova ispunila svoje obaveze prema radnicima, dobavljačima i verovnicima.

Klub većnika HDZ-a prilikom glasanja o finansijskom izveštaju bio je suzdržan u cilju da ustanova počne racionalno poslovati u skladu sa stvarnom broju upisane dece.

Tendecioznim istupima Kluba većnika SDSS-a, nanosi se šteta radu ustanove, a isticanjem lažne ugroženosti i podizanjem nacionalnih tenzija pokušava se stvoriti stanje destabilizacije u uskom interesu pojedinaca  za prikupljanjem jeftinih političkih bodova”, navodi se u saopštenju vukovarskog HDZ-a Vukovar koje je potpisao predsednik Damir Barna.