Обавештење из Амбасаде

ambasada

Амбасада Републике Србије је од 3. фебруара 2016. године почела са пријемом захтева за издавање био-метријских пасоша. С обзиром на велико интересовање грађана и очекивано већи прилив странака, ПОТРЕБНО ЈЕ извршити ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА за подношење захтева путем телефона 01 457 9067 или 457 3330. Позиви за термин се примају сваког радног дана у времену од 14:00 до 15:00 часова.

За подношење захтева, сходно одредбама Закона о путним исправама, потребна је следећа документација:
1. стари плави пасош (или: лична карта из Републике Србије, хрватски пасош, хрватски пасош за странце, хрватска лична карта биометријска, хрватска боравишна биометријска дозвола са фотографијом);
2. уверење о држављанству Републике Србије – не старије од годину дана;
3. извод из матичне књиге рођених – на обрасцу трајног карактера или не старији од годину дана – или извод из Матичне књиге рођених неке од бивших републике СФРЈ;
4. на увид – хрватска боравишна дозвола;
5. конзуларна такса – 50 евра (наплаћује се приликом пријема захтева);
6. за малолетну децу: потребно присуство оба родитеља и обострано потписан захтев и сагласност за издавање пасоша.

Уколико не поседујете потребну документацију, захтев није могуће предати.
Како би се избегли непотребни трошкови путовања, непријатности и губитак времена, пре заказивања термина и доласка у конзуларно одељење, проверите да ли поседујете сву тражену документацију. Напомињемо да се наплата конзуларне таксе врши у еврима.

У случају да имате додатних питања или нејасноћа, препоручујемо да се обратите е-маилом: конзуларно@амбасада-србије.хр или на телефон Генералног конзулата у Вуковару на број 032 441 016.

Амбасада ће ажурно објављивати бројеве захтева који су позитивно решени, односно, по којима је извршена израда биометријског пасоша. Личне податке странака нећемо објављивати на сајту, сходно одредбама Закона о заштити података о личности. Готови пасоши се могу преузети сваког радног дана у времену од 08:30 до 12:30 часова. ОБАВЕЗНО је да са собом понесете стару путну исправу или другу исправу коју сте презентовали приликом предаје захтева, као и оригиналну потврду о поднетом захтеву, обавештавају из Амбасаде Србије у Хрватској.