26/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Statut na ocenu ustavnosti

2 min read

dvojezicne table

Tehnički ministar uprave Arsen Bauk obustavio je juče primenu dela odredbi Statutarne odluke o ostvarivanju ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara, koja je na snazi od 1. januara, saopšteno je iz tog Ministarstva.
 
Uz saopštenje je objavljen i tekst odluke kojom je, između ostalog, obustavljena odredba prema kojoj Gradsko veće Vukovara svakog oktobra razmatra dostignut nivo snošljivosti među građanima Vukovara i donosi odluku o mogućnosti i potrebi proširivanja manjinskih prava.
 
Na osnovu te odluke svake godine, a najkasnije svake druge, dopunjuje statutarnu odluku kojom se srpskoj nacionalnoj manjini u Vukovaru priznaju prethodno dogovorena nova prava.

U Odluci Ministarstva se podseća da je Ustavni sud od vukovarskog Gradskog veća tražio da do avgusta 2015. propiše individualna i kolektivna prava srpske manjine ‘u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istovremeno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda”.

Veće je u propisanom roku izmenilo gradski statut i donelo statutarnu odluku s odgodom primene do 1. januara ove godine, a gradski čelnici tumačili su kako su time ispunili zahteve Ustavnog suda.

U Ministarstvu, međutim, smatraju kako je spornim odredbama odgođeno pravo na ravnopravnu službenu uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Vukovaru, koje Srbima u Vukovaru garantuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, nakon što su rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazali kako čine više od trećine stanovništva u tom gradu.

Ministarstvo od Vlade traži da pokrene postupak ocene ustavnosti odluke u roku od 30 dana. Ne učini li to u roku, ocenu ustavnosti moći će zatražiti Veće srpske nacionalne manjine u Vukovaru.
 

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.