30/09/2023

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Dopuna zahteva za zbrinjavanje

2 min read

borovo naselje

Kancelarija državne uprave u Vukovarskoj-sremskoj županiji – Služba za privredu i imovinsko-pravne poslove obaveštava građane koji su u postupku stambenog zbrinjavanja o kriterijumima za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijumima za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje (Narodne novine broj: 30/14) propisuju se kriterijumi za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje liste prvenstva, navodi se u obaveštenju iz Kancelarije državne uprave uz poziv građanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da dostave svu potrebnu dokumentaciju za bodovanje do 15.februara 2016.g. kako bi ostvarili pravo na bodove koji im pripadaju.

“Zahtevi koji su bili na listi prvenstva iz 2015.godine, a za koje nije doneto rešenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, preneće se na listu prvenstva za 2016.godinu, pri čemu su stranke dužne radi bodovanja zahteva, dostaviti primanja zadnja tri meseca i ostalu dokumentaciju koja je bitna za bodovanje i rešavanje zahteva”, navodi se u obaveštenju koje je potpisao predstojnik kancelarije Goran B ošnjak. Kontakt-telefoni su: 492-076, 492-089, 492-082 i 492-078.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.