Predstavljanje primera najbolje prakse – projekat D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspeha

Predstavljanje primera najbolje prakse –  projekat D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspeha

U sklopu projektnih aktivnosti projekta D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspeha – UP.01.3.1.01.0059, Centar za poduzetništvo Osijek kao nosilac, te Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. i Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice, organizovali su posete lokalnim OPG-ima na području opštine Erdut. Kao primere najbolje prakse

pročitaj više...

Opština Šodolovci zaposlila 20 žena

Opština Šodolovci zaposlila 20 žena

Danas je u Šodolovcima predstavljen projekat „Zaželi bolji život u opštini Šodolovci” te su ženama zaposlenim na ovom projektu uručeni potpisani ugovori. U naredne dve godine 20 novozaposlenih žena brinuće za 95 korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Prema rečima Dragana Zorića, načelnika Opštine Šodolovci, time je započelo

pročitaj više...

Javni poziv za popisivače poljoprivrede produžen do 24.juna

Javni poziv za popisivače poljoprivrede produžen do 24.juna

Javni poziv za popisivače poljoprivrede koji je raspisao Državni zavod za statistiku produžen je do 24.juna zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata u pojedinim Opštinama. Zainteresovani za učešće u popisu treba da popune prijavu i stručni test znanja o poljoprivredi na internetskim stranicama popisa www.popispoljoprivrede.hr. Popis poljoprivrede biće proveden na području Republike Hrvatske

pročitaj više...

Postavljeno pet agrometeoroloških stanica na podružju VSŽ

Postavljeno pet agrometeoroloških stanica na podružju VSŽ

U okviru projekta „Izrada sistema prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podacima“, koji Vukovarsko-sremska županija provodi u saradnji sa Poljoprivredno-preduzetničkim inkubatorom Drenovci, postavljeno je 5 agrometeoroloških stanica kod 5 poljoprivrednih gazdinstava na području naše županije. Budući da projekt ima naglasak na visoko dohodovnu biljnu proizvodnju kao što su vinogradarstvo, voćarstvo i

pročitaj više...

Borovski Eko-Dunav dobio novu radnu mašinu

Borovski Eko-Dunav dobio novu radnu mašinu

U Borovo je danas stigao mini bager “Bobcat” koji je Opština Borovo nabavila za potrebe Komunalnog preduzeća “Eko Dunav”. Reč je o drugoj značajnoj radnoj mašini koja je nabavljena u ovoj godini, a koja će uveliko olakšati i unaprediti rad opštinskog Komunalnog preduzeća. – Ovaj bager , dva trimera koja

pročitaj više...

VSŽ. Javni poziv za dodelu sredstava preduzetnicima

VSŽ. Javni poziv za dodelu sredstava preduzetnicima

I ove godine Vukovarsko-sremska županije donela je odluku o merama poticanja razvoja preduzetništva na području Vukovarsko-sremske županije za 2020. godinu. Sredstva za provođenje ovih mera obezbeđena su u budžetu Vukovarsko-sremske županije za ovu godinu. Pravo na potporu imaće preduzetnici, obrti i ostali subjekti, kategorizovani prema Zakonu o poticanju razvoja male

pročitaj više...

Prijave popisivača za popis poljoprivrede

Prijave popisivača za popis poljoprivrede

Državni zavod za statistiku raspisao je javni poziv zainteresovanim kandidatima za podnošenje prijava za učešće u popisu Poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača. Popis poljoprivrede biće proveden na području Republike Hrvatske u periodu od 14. septembra do 14. oktobra ove godine. Popisivanje zahteva puni dnevni angažman popisivača, uključujući rad subotom i nedeljom,

pročitaj više...