Ministarstvo poljoprivrede donelo je novu Naredbu o merama zaštite zdravlja životinja od zarazanih bolesti. Od ove godine, psi se neće morati vakcinisati protiv besnila svakih godinu dana te će njihova vakcina vrediti do isteka roka valjanosti.

U Ministarstvu su potvrdili da Hrvatska beleži povoljnu epi/zoo/tiološku situaciju po pitanju besnila te da se ove godine po prvi put prilikom vakcinisanja upisuje rok valjanosti vakcinisanja prema uputi proizvođača vakcine.

To znači da se psi moraju ponovno vakcinisati po isteku roka valjanosti cvakcine koji može,zavisno od primijenjenoj vakcini, biti duži od 365 dana.

U novoj naredbi izadanoj od strane Ministarstva, stoji kako svi psi, stariji od tri meseca, tokom 2021. godine moraju biti vakcinisani protiv besnila i na njihov pasoš mora biti upisan rok valjanosti vakcinisanja.