Iz Udruženja žena Vukovar pozivaju sve zainteresovane osobe koje pripadaju osetljivim društvenim grupama: žene žrtve porodičnog nasilja, starije i nemoćne osobe, pripadnike nacionalnih manjina i druge osobe u potrebi, kojima je potreban pravni savet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, osoba od poverenja i podrška, da im se obrate.


Mogu to učiniti svaki dan od 8 do 15 časova, na broj telefona 032/421-191 ili mail udruženja: udruga.zena@vukovar.tcloud.hr.


Projekat “Pravna pomoć – stvaranje jednakih mogućnosti kroz osiguranje regionalne ujednačenosti” finansiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave.