Na farmi tovnih ćurana na području Koprivničko-križevačke županije u sredu je utvrđena influenca ptica, virus podtipa H5N8. U toku su laboratorijske pretrage, koje će utvrditi u koju grupu patogenosti pripada virus, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

U saopštenju se ističe da su odmah po postavljanju sumnje preduzete sve mere, kako bi se sprečilo širenje virusa na druge farme i sprečili kontakti sa zaraženom farmom. S obzirom na situaciju u evropskim zemljama, pretpostavka je da se radi o visokopatogenoj influenci ptica.

Dosad nije utvrđeno da podtip H5N8 uzrokuje zarazu kod ljudi.

Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je 17. novembra na snagu stupila Naredba o merama  za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mere, koje su posednici živine dužni da provode, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće živine i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama, koje su najčešće rezervoari virusa.

Takođe, podsećaju na obavezu prijave svake promene zdravstvenog stanja kao i uginuća živine i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.