U okviru projekta “Volonterski centar Vukovar” od 21. do 23. oktobra održan je ciklus obrazovnih aktivnosti u području volonterstva, kako za organizatore volontiranja, tako i za volontere s područja grada Vukovara.

Tako je u saradnji s Volonterskim centrom Osijek održana edukacija “Uvod u menadžment volontera” te “Vrednovanje volontera” za 6 predstavnika organizatora volontiranja iz javnog i civilnog sektora s područja grada Vukovara.

Aktivnost je za cilj imala da kroz teorijsko i praktično iskustvo omogući sticanje znanja i veština u području upravljanja s volonterima te u organizovanju volonterskih programa, odnosno osposobiti i unaprediti kapacitete organizatora volontiranja i njihovih koordinatora volontera.

U saradnji s OŠ Mitnica, pripremljene su i provedene radionice s 40 učenika 7. razreda te škole pod nazivom „Biti volonter“, a u svrhu upoznavanja dece sa „svetom volonterstva“ i motivisanja na aktivniji angažman u svojoj školi i zajednici.

Ujedno, ovim radionicama nastavljen je već započeti proces odgoja za volontiranje te razvoja školskog volonterstva. Inače, ove obrazovne aktivnosti samo su deo projekta Volonterski centar Vukovar kojeg finansijski podržava Ministarstvo za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku te Grad Vukovar.