U okviru programa “Prevenko“, koji za cilj ima  da doprinese suzbijanju i sprečavanju pojave ovisnosti među decom i mladima te eksperimentisanje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-sremske županije, započinje se s provođenjem ciklusa radionica s učenicima 8. razreda OŠ Negoslavci, OŠ Mitnica te OŠ Nikole Tesle Mirkovci na temu prevencije ovisnosti.

Ciklus tematskih radionica, koje će obuhvatiti 4 vrste ovisnosti – alkohol, droge, moderne tehnologije i kockanje, imaju za cilj podići nivo svesti i informisanosti učenika o ovisnostima i štetnostima koje uzrokuju te potaknuti ih na aktivnu ulogu u provođenju preventivnih programa u školi zasnovanu na vršnjačkoj metodologiji.

Ciklus radionica započeo je danas u OŠ Negoslavci, a biće nastavljen početkom oktobra u OŠ Mitnica u Vukovaru te OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima. Potom će uslediti priprema učenika za provođenje vršnjačkih kampanja u školama koje će se provesti tokom obeležavanja Meseca borbe protiv ovisnosti od 15.novembra do 15.decembra.

Inače, program „Prevenko“, u trajanju od 3 godine provodi se u partnerstvu i saradnji s vaspitno-obrazovnim ustanovama – OŠ Mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci, Policijskom upravom Vukovarsko-sremskom, Udruženjem za borbu protiv ovisnosti “NE–ovisnost” iz Osijeka te Većem za prevenciju Grada Vukovara, a nosilac programa je PRONI Centar za socijalno podučavanje.