Iz Opštine Borovo obaveštavaju da će Veterinarska stanica Vukovar iduće sedmice u Borovu provesti redovnu prolećnu deratizaciju. Akcija će biti provedena u periodu od 4. do 11. maja.